Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Akreditasyon Bilgilendirmesi Gerçekleştirildi

iaa

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde akreditasyon bilgilendirme toplantısı 13.02.2021 tarihinde gerçekleştirildi. İslami İlimler fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Mehmet Ünal, yardımcıları Prof. Dr. Nuri Adıgüzel, Doç. Dr. Cafer Acar ve fakülte personelinin katıldığı bilgilendirme Prof. Dr. Halis Aydemir, Doç. Dr. Rifat Türkel, Doç. Dr. Ahmet Türkan’dan oluşan bilgilendirme takımı tarafından yapıldı. Bilgilendirmede akreditasyon süreçleri ve Rubrik Tabanlı Değerlendirme Sistemi hakkında bilgiler verildi, sorular cevaplandı.