İAA İktisadi İşletmesi

Derneğin bağımsız ve sürdürülebilir bir mali yapıya sahip olabilmesi için 18.04.2019 tarih ve 2019-GD-985 sayılı Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile İlahiyat Akreditasyon Ajansı Derneği İAA İktisadi İşletmesi kurularak İşletme Yetkilisi tayin edilmiştir.