Değerlendirme Bedelleri

2023-2024 DÖNEMİ AKREDİTASYON BEDELLERİ VE ÖDEMELER

Ulusal Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi

2022-2023 dönemi akreditasyon bedelleri Yönetim Kurulunun 04.01.2023 tarih ve 2023-01 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Değerlendirilecek her program için alınacak akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ulusal Akreditasyon Bedelleri

Değerlendirme TürüNormal Öğretimİkinci Öğretim
Değerlendirme 67.000 TL + KDV *57.000 TL + KDV

Uluslararası Akreditasyon Bedelleri

Değerlendirme TürüNormal Öğretimİkinci Öğretim
Değerlendirme 6250 $ + KDV * 4400 $ + KDV

KDV miktarı %18 üzerinden hesaplanır.

2023-2024 döneminde programlarının değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;

  • % 20’si ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve kurumlara bildirilmesi sonrası Mart ayı içinde,
  • %30’u Mayıs sonuna kadar,
  • geri kalanı (%50) ise, Temmuz ayı sonuna kadar tahsil edilecektir.
  • Uluslararası akreditasyon ücretleri ödeme tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası olarak ödenir.

Not: Değerlendirme takımı üyelerinin (Ulusal-Uluslararası) ulaşımı, konaklaması ve iaşesi başvuran kuruma aittir.