İAA & İAA’nın Amacı

İlahiyat Akreditasyon Ajansı
İlahiyat programları için bilgilendirme, dış değerlendirme ve akreditasyon hizmetleri sunarak eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşudur.

İlahiyat Akreditasyon Ajansı Amacı

Lisans ve lisansüstü ilahiyat ve dengi programların eğitim ve araştırma faaliyetlerini/idari süreçlerini; topluma yönelik her türlü din hizmetinin kalitesini ulusal ve uluslararası standartlarla tanımlayıp sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak kalite tescili yapan öncü bir ajans olmak.