Kalite Politikası

Etik Davranış:

İAA çalışanları ve gönüllüleri paydaşlara karşı sorumluluk sahibi bireyler olarak, şeffaf ve hesap verebilmeye hazır yüksek düzeyde bir etik yaklaşımı benimsemişlerdir. Bu nedenle, İAA Etik Kuralları çerçevesinde çıkar çelişkisinden kaçınarak profesyonelce davranış sergilerler.

Sürekli Öğrenme:

Sürekli öğrenme, sürekli iyileştirme için önkoşuldur. Bu nedenle İAA, hem kendi etkinliklerinden ve performansından hem de diğer benzer kurumların deneyimlerinden sürekli öğrenir. Çalışanların ve gönüllülerin gelişimi, kendi potansiyellerinin tümünün farkına varmalarına ve kullanmalarına ortam oluşturacak şekilde, desteklenir ve teşvik edilir.

Değer Oluşturma:

İAA, başta hizmet verdiği kurumlar olmak üzere, paydaşlarına katma değer katacak hizmetler sunar. Hizmetin katma değeri, doğrudan geribildirim yolu ile izlenir. Özellikle, İAA değerlendirme takımları İlahiyat/İslami İlimler eğitiminin ve değerlendirme sürecinin sürekli iyileştirilmesi için faydalı bir geribildirim sağlamaya çalışırlar.

İşbirlikleri Geliştirme:

Sunulan değerin en üst düzeye ulaştırılması ve başarının artırılması işbirliklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle İAA, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği fırsatlarını arar ve geliştirir.

Şeffaflık ve Hesap Verebilme:

İAA program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri başta olmak üzere, tüm faaliyetleri hakkında paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşır.

Hizmet Odaklılık:

İAA çalışanları ve gönüllüleri hizmet verdiği tüm kurumlarla saygılı ve sevecen bir ilişki kurar ve sürdürürler. Onların güncel gereksinim ve beklentilerine duyarlıdırlar. Hizmetlerin kalitesini en son değerlendirenin hizmeti alan kurumlar olduğunun bilincindedirler.