Ulusal Kurullar ve Komiteler

İLAHİYAT AKREDİTASYON KURULU (İAK)

Image

fikretkarapinar@iaa.org.tr

Prof. Dr. Fikret KARAPINAR
İAK Başkanı

(Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı)

1969 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1994 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1994 senesinde fakülteye Hadis ABD Araştırma Görevlisi olarak atandı 1995-1997 yılları arasında Ürdün/Amman’da, 2003 senesinde ise 6 ay Almanya’da araştırmalarda bulundu. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis bilim dalında yüksek lisansını, 2006 senesinde doktorasını verdi. 2010 yılında Doçent olan Karapınar, 2015 yılında profesör oldu. 2014–2017 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığını yürüttü. 2017-2019 tarihleri arasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı yaptı. 30.01.2019 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atandı. İlmi çalışmalarını; Arapça Elyazmaları, Hadis-Tasavvuf ilişkisi, Anlambilim, Yorumbilim, Hadis şerhi, Nebevî üslûp ve Oryantalizm konularında sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan Karapınar, Arapça, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

cxzcxzcxzc

ihsancapcioglu@iaa.org.tr

Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU
İAK Başkan Yardımcısı

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı - Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Din Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Akademik kariyeri süresince Almanya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Kırgızistan ve Kazakistan’da proje ve araştırma amaçlı akademik faaliyetlerin yanı sıra, misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Ankara, Hacettepe, Gazi, Bilkent ve Hacı Bayram Veli Üniversitelerinin çeşitli birimlerinde dersler, seminerler ve konferanslar verdi. Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜBA, YÖK, TİKA ve MEB bünyesinde yürütülen çok sayıda projede görev aldı. Bu projelerin önemli bir kısmı, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik psiko-sosyal destek uygulamalarının geliştirilmesine yönelikti. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde kısa süre önce tamamlanan Psikososyal Destek Programlarının Yenilenmesi Projesi’nde çalıştı. YÖK tarafından yürütülen üniversitelerde kalite kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalara da Ankara Üniversitesi Kalite Komisyonu üyesi ve İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) başkan yardımcısı olarak aktif katkıda bulunmaya devam ediyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmış makaleleri, bildirileri ve kitapları bulunmaktadır. Çalışmaları; bilgi, kültür, din ve değerler sosyolojisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. İngilizce ve Arapça bilen Çapcıoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Image

abdullahcolak@iaa.org.tr

Prof. Dr. Abdullah ÇOLAK
İAK Üyesi

(Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)

1963 Yılında Amasya’da doğdu ve İlkokulu burada okudu. Kayseri İmam Hatip Lisesi (1984) ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi (1989). Sinop Durağan ve Konya Ereğli İmam Hatip Liselerinde sekiz yıl öğretmenlik yaptı (1989-1997). 1998 yılında İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi’nde “Kur’an-ı Kerim Uzmanı” olarak göreve başladı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İslâm Hukuku” Anabilim dalında Yüksek Lisans (1992) ve doktora (1999) yaptı.  Daha sonra aynı Fakültede 2009 da Yrd. Doç., 2011 yılında ise Doçent olarak İslâm Hukuku Öğretim üyeliğine atandı. Aynı Fakülte’de İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerini sürdürdü (2011-2016). Ağustos 2016’da Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesine İslam Hukuku Öğretim Üyesi olarak atandı. Aralık 2016’da Profesörlük kadrosuna atandı. Kasım 2017’den itibaren Dekanlık görevini yürütmektedir. Halen aynı üniversitede görevine devam etmektedir.  Arapça ve İngilizce bilmektedir.

cxzcxzcxzc

arafetozkan@iaa.org.tr

Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN
İAK Üyesi

(Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

1964 yılında Çandır’da (Yozgat) doğdu. 1988 yılında Erzurum Aratürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1989 Yılında Aynı Fakültede Dinler Tarihi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1991 yılında Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi dalında yüksek lisansını, 1995 senesinde de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını verdi. 1996 yılında yardımcı Doçent , 1998 yılında Doçent olan ÖZKAN, 2004 yılında Atatürk üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dinlet Tarihi Profesörlük kadrosuna atandı. 2011 yılında Kastamonu üniversitesi de göreve başlayan Özkan, 2012 yılında Kastamonu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalına profesör olarak atandı. 2012-2017 yılları arasında KÜ İlahiyat Fakültesinin Dekanlığını yürüttü. 2011-2019 yıllarında Rektör Yardımcılığı görevini de ifa etti.
İlmi çalışmalarını; yurtdışında muhtelif üniversitelerde danışmanlık yaptığı doktora öğrencileriyle sosyoloji, felsefe, Dinler tarihi gibi multi disiplinler konularında sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Özkan, Almanca, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Image

hmehmetgunay@iaa.org.tr

Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY
İAK Üyesi

(Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi - Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi)

1966’da Giresun Doğankent’te doğdu. Giresun İmam Hatip Lisesi’nden (1984) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1988) mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda yüksek lisans (1991) ve doktorasını (1997) tamamladı. 2003’de doçent, 2009’da profesör oldu. 1993 yılında araştırma görevlisi olarak intisap ettiği Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 1998’den itibaren öğretim üyesi olarak görev yaptı ve akademik kariyerini tamamladı. Aynı zamanda bu fakültede iki dönem dekanlık görevinde bulundu (2011-2016). Arapça’sını geliştirmek ve ilmî araştırmalarda bulunmak amacıyla iki ayrı dönem Suriye’de (1988-1989, 1997-1998), iki yıl da misafir öğretim üyesi olarak Bulgaristan’da, Sofya İslam Enstitüsü’nde (1999-2001) bulundu. 2018-2020 yılları arasında da Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 12 Aralık 2019’da Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak görevlendirildi, 05 Ekim 2020 tarihinde aynı görev için beş yıllığına yeniden görevlendirildi.
İlmî ve akademik çalışmaları İslam hukuku alanında, özellikle de aile hukuku, vakıf hukuku, helal gıda, biyoetik, İslâm ekonomisi ve faizsiz finans sistemi gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Kuruluşundan itibaren GİMDES fıkıh heyetinde ve yine teşekkülünden itibaren TSE Helal Gıda Akademik İstişare Konseyinde üye olarak yer almıştır. İslâm Hukukunda ve Osmanlı Uygulamasında Kamu Malları (İstanbul 2001), Osmanlı Sonrası Bulgaristan Türk Topluluğunun Dinî Yönetimi ve Özel Yargı Teşkilatı: 1878-1945 (İstanbul 2006), Zekat Kitabı (İstanbul 2007), Evlenme Akdinde Batıl-Fasit Ayrımı (İstanbul 2008), el-Müfîd fi’l-ibâdât ve’l-muâmelât ale’l-mezhebi’l-Hanefî (ed. Yûsuf el-Büdeyvî, Dâru İbn Kesîr: Beyrut/Dımaşk 1998) kitap olarak yayımlanmış başlıca eserleridir. Ayrıca Günümüz Fıkıh Problemleri (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları: Eskişehir 2010) ve Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi (İstanbul 2017) gibi ders kitabı veya derleme kitaplarda editörlük yaptı.

Image

hidayetaydar@iaa.org.tr

Prof. Dr. Hidayet AYDAR
İAK Üyesi

(İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

1964 yılında Siirt'te doğdu. İlk ve ortaokulu Van'da, Liseyi de Adana İmam Hatip Lisesi'nde okudu. 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Ayrıca 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 1987 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Tefsir dalında yüksek lisansını, 1993'te de  aynı Enstitüde doktorasını verdi. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2002 yılında Doçent olan Aydar, 2008 yılında Profesör oldu. 2001-2002 yılları arasında bir yıl süreyle Ürdün Üniversitesi'nde araştırmalarda bulundu. Aydar, 2006-2009 yılları arasında Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi'nde dekan olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Anabilim dalı başkanlığı gibi muhtelif idari görevler üstlenen Aydar halen burada görevine devam etmektedir. İlmi çalışmalarını Kur'an Tercümesi, Osmanlı Tefsiri, Tefsir Tarihi gibi konularda sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan Aydar, Arapça ve daha az olarak İngilizce bilmektedir.
Image

izzeter@iaa.org.tr

Prof. Dr. İzzet ER
İAK Üyesi

(İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

1949 yılında, Ordu-Aybastı’da doğdu. İlk tahsilini Sefalık ilkokulunda, orta tahsilini Tokat İmam-Hatip Okulu ve Tokat Gaziosmanpaşa Lisesinde 1969’da tamamladı. Aynı yıl, kayıt olduğu İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü 1973’de, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü de 1974’de bitirdi. 3 yıl kadar İst. Beyoğlu Sirkeci Mustafa Ağa Camiinde imam-hatiplik yaptı. 1977 başında Samsun Y.İ.E.ne asistan olarak girdi. 1981’de Öğretim Üyesi oldu. 1984’de Bursa U.Ü. İlâhiyat Fakültesine naklen atandı. Aynı yıl “DOKTOR”, 1988’de Din Sosyolojisi alanında “Doçent”, 1995’de “PROFESÖR” oldu.  1997-2004 yılları arasında aynı fakültenin 2 dönem dekanlığını yapan Prof. Dr. İzzet ER, 11.10.2005’de D.İ.B. Yardımcılığı ile görevlendirildi. 15.01.2011-15.07.2014 tarihlerinde Fransa Din Hizmetleri Müşavirliği yaptı. 02.08.2014 de de, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeliğine yeniden başladı. 02.08.2016’da emekli oldu. 01.09.2017 itibariyle İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Din Sosyolojisi öğretim üyesi görevine başladı. Ayrıca çeşitli dergilerde pek çok makalesi vardır. Fransızca ve Arapça bilen Prof. Dr. İzzet Er, evli olup 3 çocuk babasıdır.  Sosyal Gelişme ve İslam, Din Sosyolojisi, Batıda Din-Devlet İlişkileri  (Tercüme), Din Hayatının İlk Şekilleri  (Tercüme), Bugünkü Selefilik (Tercüme), Şeyh ve Halife Fas’ta Siyasal İslam’ın Din Sosyolojisi (Terceme) isimli eserleri bulunmaktadır.

Image

nuriadiguzel@iaa.org.tr

Prof. Dr. Nuri ADIGÜZEL
İAK Üyesi

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı)

1985 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Nuri ADIGÜZEL, 1987’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Araştırma Görevliliğine atandı. Aynı Üniversitede 1989’da ‘Eflatun’un Tanrı Anlayışı ve Maturidi Kelamı Açısından Tenkidi’ adlı teziyle yüksek lisansını, 1996’da ‘İbn Rüşd’ün Varlık Felsefesi’ adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. Olarak göreve başladı. Yaklaşık 6 yıl kadar aralıklarla Orta Asya’daki çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2013 yılında Doçent, 2018 yılında profesör oldu. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde görevini sürdürmektedir. İslam Felsefesi alanında yayımlanmış çeşitli kitap ve makaleleri bulunan ADIGÜZEL, evli ve dört çocuk babası olup Arapça ve Fransızca bilmektedir.

Image

ihsanerkul@iaa.org.tr

İhsan ERKUL
İAK Üyesi

(Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi-Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı)

1972 yılında Ağrı'da doğdu. 1989'da İzmit İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1994 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Ana Bilim Dalında "Tasavvufta Üveysilik" konulu mastır çalışmasını tamamladı. 1994 - 2014 yılları arasında farklı eğitim kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde Eğitim Politikaları Daire Başkanı olarak göreve başladı. Halen bu vazifeyi yürütmektedir. Din eğitimi başta olmak üzere eğitim öğretim alanında çalışmalarına devam eden Erkul'un yazılı eserleri arasında; 
1. Modern Arapça Öğretimi-1 ve Modern Arapça Öğretimi-2.( Komisyon),
2. Özel bir Vakıf için Afrika ve Balkanlar'da dini liselerde okutulmak üzere Tefsir ve Hadis ders kitapları. (Komisyon tarafından hazırlanan bu eserler bir çok dile tercüme edilmiştir.)
3. İmam hatip okullarında okutulan "İslam Ahlâkı" ders kitabı ( Komisyon)
Evli ve iki çocuk babası olan Erkul, Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Image

osmanalpaslan@iaa.org.tr

Osman ALPASLAN
İAK Üyesi

(Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcisi-Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı)

1979 yılında Yozgat'ta doğdu. İlkokulu köyünde okudu. 1997 yılında Yozgat İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 2002 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. İlahiyat eğitimiyle birlikte hafızlığını bitirdi. 2007 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığında 2003 yılında göreve başladı. 2003-2005 yılları arasında imam hatip ve müezzin kayyım olarak görev yaptı. 2005-2008 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde ihtisas eğitimi aldı.
2009 yılında Vaiz olarak atandı ve yaklaşık bir yıl süreyle Vaiz olarak çalıştı. 2010 yılında Eğitim Görevlisi atandı ve 2010-2013 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Trabzon Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Eğitim Görevlisi olarak çalıştı. 2013 yılında Diyanet İşleri Uzmanı olarak atandı ve 2013-2018 yılları arasında Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığında Diyanet İşleri Uzmanı olarak çalıştı. 15.02.2018 tarihinde Program Geliştirme Daire Başkanlığı görevine atandı. 03.09.2020 tarihinde Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığına atandı. Halen Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik daire başkanı görevini sürdüren ALPASLAN, evli ve üç çocuk babasıdır. Arapça bilmektedir. 

Image

hseymaaydemir@iaa.org.tr

Hatice Şeyma AYDEMİR
İAK Üyesi

(Öğrenci Temsilcisi-Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)

1996 yılında Bursa’da doğdu. Lise eğitimini Bursa İpekçilik Anadolu İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sevgi Evleri topluma kazandırılmak istenen çocuklara rehberlik projesinde gönüllü olarak görev aldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Ön Lisans programından 2018 yılında ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden 2020 yılında mezun oldu. 2021 yılında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji Lisans programından mezun olan Şeyma Aydemir, yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalında sürdürmektedir. Aynı zamanda YouTuber olan Aydemir beş yılı aşkın süredir Kolay Arapça kanalında eğitim amaçlı içerikler üretmekte ve yayınlamaktadır. Kalite yolculuğuna İlahiyat Akreditasyon Ajansında başlayan Aydemir, İAA Bağımsız Değerlendiricisi, İlahiyat Akreditasyon Kurulu (İAK) öğrenci üyesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kalite Elçisidir.

ÖLÇÜTLER KOMİTESİ

 • Prof. Dr. Ahmet Onay-Başkan

(Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

 • Prof. Dr. Nuri Adıgüzel-İAK tarafından seçilen temsilci üye

(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı)

 • Doç. Dr. Harun Çağlayan-Üye

(Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

 • Dr. Öğr. Üyesi Ümit Aktı-İAA Yönetim Kurulu Temsilci Üye)

(Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

 • İhsan Erkul (Milli Eğitim Bakanlığı temsilci Üye)

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı)

 • Osman Alpaslan(Diyanet İşleri Başkanlığı temsilci üye)

(Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisi olarak Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı)

 • Yusuf Kaya-Öğrenci Üye

(Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Öğrencisi)

ADAY TESPİT KOMİTESİ (ATK)

 • Doç. Dr. Salih Aydemir-Başkan

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

 • Prof. Dr. Fikret Karapınar-Üye

(Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı)

 • Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu-Üye

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı)

 • Doç. Dr. Ahmet Türkan-(İAA Yönetim Kurulu Temsilci Üye)

(Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

 • Sena Söylev-Öğrenci Üye

(Yüksek Lisans Öğrencisi)

EĞİTİM KOMİTESİ

 • Prof. Dr. Hamdi Gündoğar-Başkan

(Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

 • Doç. Dr. Hüseyin İbrahim Yeğin-Üye

(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

 • Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çelik-Üye

(Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kalite Koordinatörü)

 • Öğr. Gör. Dr. Fatma Çapcıoğlu-Üye

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

 • Öğr. Gör. Büşra Mollaahmetoğlu-Üye

(Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi)

 • Halil Çelik-Üye

(Esenek Eğitim Merkezi Müdürü)

 • Rezzan Aydemir-Öğrenci Üye

(Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Öğrencisi)

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

 • Prof. Dr. Yusuf Benli-(Başkan)

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi

 • Doç. Dr. Rifat Türkel-Yönetim Kurulu Temsilci Üye

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Bayer-(Üye)

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Dr. Öğr. Üyesi Kamil Coştu-(Üye)

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

 • Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Akpınar-(Üye)

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 • İhsan Erkul-Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi Üye

(Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı)

 • Osman Alpaslan-Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilci Üye

(Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisi olarak Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı)