Değerlendirme Süreci

2024-2025 DÖNEMİ AKREDİTASYON BAŞVURULARI

Başvuru Türleri

İlahiyat ve dengi programlar ulusal ve uluslararası olmak üzere iki tür akreditasyon sürecinden herhangi birine başvurabilir.

Akreditasyon Başvurusu Yapacak Programlar

2024-2025 değerlendirme döneminde İAA’dan akreditasyon değerlendirmesi talebinde bulunacak aşağıda listelenmiş programlar 31 Ocak 2024 tarihine kadar İAA’ya başvuru yapmak durumundadır.

 • İAA değerlendirmesine ilk kez başvuracak lisans programları
 • İAA değerlendirmesine ilk kez başvuracak yüksek lisans[1] programları.

31 Ocak 2024 tarihine kadar, akreditasyon başvurularını yapmayan programlar 2024-2025 döneminde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları

Yükseköğretim Kurumu(YÖK)  tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarındaki ilahiyat/İslami İlimler ve dengi lisans ve yüksek lisans eğitim programları için akreditasyon amacıyla değerlendirme başvurusu yapılabilir.

İlk kez başvuru yapacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir.
Akreditasyon başvurusu yapan bir program ile ilgili olarak bir kurumda

 • mezun vermiş olan ikinci öğretim programı ve/veya
 • mezun diplomaları akreditasyon başvurusu yapılan program diplomalarından farklı olmayan benzer öğretim programları*

sürdürülmekteyse, bu programların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 • Başvuru normal öğretim, ikinci öğretim ve benzer öğretim programları* için ayrı ayrı yapılmalıdır.
 • Kurumlar bu programların İAA ölçütlerini sağladığını normal öğretim, ikinci öğretim ve başvurusu yapılması gereken benzer öğretim programları için ayrı ayrı göstermek zorundadır.
 • Normal öğretim programları daha önceden değerlendirilmiş olmasına karşın, o sırada henüz mezun vermemiş oldukları için değerlendirilmemiş olan ikinci öğretim programları veya benzer öğretim programlarının değerlendirme başvuruları ilgili program mezun verdikten sonraki normal öğretim programlarının ilk genel değerlendirmesiyle beraber yapılır.

Akreditasyon Başvuru Sürecindeki Önemli Tarihler

 • 31 Ocak 2024: Yükseköğretim kurumlarının 2024 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları İAA’ya bildirmesi için son tarih. 

Hatırlatma: Lisans programlarıyla ilgili başvuruların lisans programı başvuru formu doldurması gereklidir.

 • 04 Mart 2024: İlk kez başvuru yapan bazı programlardan ek bilgi ve belge istenmesinin gerekli görüldüğünün İAA tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 15 Mart 2024: İAA tarafından 2024 yılında akreditasyon için değerlendirmeye alınabilecek programların kurumlara bildirilmesi.
 • 05 Temmuz 2024: Kurumların 2024 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin özdeğerlendirme raporlarını elektronik ortamda İAA’ya ulaştırmaları için son tarih.
 • 29 Eylül 2024: İAA’ya gönderilen özdeğerlendirme raporlarının ön incelemesinde saptanan raporlama ve/veya ölçüt yetersizliklerinin İAA tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 15 Ekim 2024: Format ve/veya raporlama yetersizliği giderilen raporların elektronik ortamda kurumlar tarafından İAA’ya ulaştırılması için son tarih.

Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi

Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi için tıklayınız.

İlgili Belgeler

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak İAA Ölçütleri

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak Öz Değerlendirme Raporu

Diğer Belgeler

Önemli Not: Öz Değerlendirme Raporu doldurma öncesi PİLOT UYGULAMA adresindeki açıklamaların dikkate alınması önerilir.


[1] Yüksek Lisans başvuruları 2024 yılı için planlanmaktadır.

Benzer Öğretim Programları: Başvurusu yapılan ilahiyat/İslami İlimler ve dengi programıyla aynı disiplinde ve benzer programı uygulayan ve aynı diplomayı veren programlar (örnekler: aynı disiplinde fakat başka bir dilde uygulanan ilahiyat/İslami İlimler ve dengi programları, aynı disiplinde fakat başka bir kurumla birlikte uygulanan ortak ilahiyat/İslami İlimler ve dengi programları) Bu programların ücretlendirilmesi ikinci öğretim programları ücretlendirilmesi gibi yapılacaktır.

1. Programların ilk müracaatındaki değerlendirmeyi ifade eder.