Kuruluş

İAA Kütahya Valiliği Dernekler İl Müdürlüğü’ne 04 Nisan 2018 tarihinde yapılan başvuru ile kurulmuştur.

Kuruluş Onayı
Dernek tüzüğü Kütahya Valiliği Dernekler İl Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2018 tarihinde onaylanmıştır.

Dernek Kütük No: 43-016-081
Dernek Tüzüğü

İAA Kurucu Üyeleri

  • Prof. Dr. Halis AYDEMİR
  • Doç. Dr. Ahmet TÜRKAN
  • Doç. Dr. Rifat TÜRKEL
  • Dr. Öğr. Üyesi Ümit AKTI
  • Dr. Öğr. Üyesi Selami ERDOĞAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Ergin ÖGCEM
  • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk SÖYLEV

Dernek Üyeleri Listesi