Yönetim Kurulu

Image

halisaydemir@iaa.org.tr

Prof. Dr. Halis AYDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

1974 yılında Erzurum’da doğdu. 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis dalında yüksek lisansını, 2004 senesinde doktorasını verdi. 2008 yılında Doçent olan Aydemir, 2014 yılında Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalına profesör olarak atandı. 2015-2020 yılları arasında DPÜ İslami İlimler Fakültesinin Dekanlığını yürüttü. Bu süre zarfında Rektör Yardımcılığı görevini de ifa etti. 5 Ekim 2020 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği görevine başladı.
İlmi çalışmalarını; olasılık merkezli rivâyet sistemi analizleri, şarkiyatçılık, Kur’ân-ı Kerim araştırmaları ve tahkik konularında sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan Aydemir, Hafız olup, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Image

rifatturkel@iaa.org.tr

Prof. Dr. Rifat TÜRKEL
Yönetim Kurulu Üyesi

1976 Yılında Kütahya Gediz’de doğdu. İlkokulu Eski Gediz’de, lise eğitimini Kütahya İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamlayan Rifat Türkel, yüksek lisans eğitimini “İnanç Esasları Açısından Alevilik-Nusayrîlik Mukayesesi” isimli teziyle tamamladı. “Vehhâbilik ve Arka Planı” başlıklı doktora tezi ile doktor unvanını aldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen ve idareci olarak görev yapan Türkel, 2013 yılı itibariyle Dumlupınar Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşunda aktif olarak görev alarak iki dönem (6 yıl) boyunca Merkezin müdürlüğünü yaptı. Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı ve dekan yardımcısı görevlerinde bulunan Rifat Türkel halen Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilimdalı başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) değerlendiricisi ve izleme yetkilisi, İAA kurucu ve yönetim kurulu üyesi, İAA uluslararası eğiticisi ve değerlendiricisi, İAA mentörü ve İAA Uluslararası Akreditasyon Kurulu (IAC) üyesidir.  2014-2020 yılları arasında İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD) baş editörü olarak görev yapan Türkel, halen e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisinin editörüdür. İtikadî islam Mezhepleri, Çağdaş İslam Akımları, Alevilik  gibi konularda çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Rifat Türkel evli ve bir çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Image

ahmetturkan@iaa.org.tr

Prof. Dr. Ahmet TÜRKAN
Yönetim Kurulu Üyesi

1976 yılında Düzce'de doğdu. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Dinler Tarihi bilim dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. 2003 yılında yüksek lisansını, 2011 yılında ise doktorasını verdi. Bir süre liselerde öğretmenlik yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyonda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri kitaplarını hazırladı. Komisyondaki diğer yazarlarla birlikte yirmiyi aşkın kitap yazdı. Osmanlı Dönemi Hıristiyanları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Ahmet Türkan, Osmanlı Arşivi belgeleri merkezli pek çok kitap ve makale kaleme aldı. 2013 yılında Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. 2018 yılında doçent oldu. Aynı zamanda Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı ve dekan yardımcısı olarak görev yaptı. Halen aynı fakültede Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı ve Dinler Tarihi öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İAA'nın yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Yüksek Öğretim Kalite Kurulu değerlendiricisidir. Dört çocuk babası olan Türkan, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

cxzcxzcxzc

umitakti@iaa.org.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ümit AKTI
Yönetim Kurulu Üyesi

1970 yılında Kütahya’da doğdu. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalına Araştırma görevlisi olarak atandı. 1997 yılında Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri dalında yüksek lisansını, 2008 senesinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 2013 yılında Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Din Bilimleri Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2013-2015 yılları arasında Felesefe ve Din bilimleri bölüm başkanlığı, 2015-2020 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan yardımcılığını yürüttü. Bilimsel çalışmalarını; dini gruplar, sosyal değişme ve din, küreselleşme ve din konularında sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası olup, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Image

selamierdogan@iaa.org.tr

Doç. Dr. Selami ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında Kırıkkale’de doğdu. 2000 yılında Çukurova Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü’nde lisans derecesini, 2007’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı-Tasavvuf Bilim Dalında yüksek lisansı ve 2012’de Anadolu Üniversitesinde İlahiyat Ön lisans eğitimini tamamladı. 2013’de Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf Ana Bilim Dalından doktora eğitimini tamamladıktan sonra 2014-2015 seneleri arasında Malezya Teknik Üniversitesi (UTM), İslam Medeniyeti ve Bilimleri Merkezinde (CASIS), Seyyid Muhammed Nakib al-Attas’ın yaklaşımlarını post-doktora araştırması kapsamında inceledi. 2013’den itibaren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf alanında öğretim üyesi olarak görev yapan Erdoğan’ın modernizm, medeniyet, iktisat, eğitim sistemi, ekoloji gibi konuları tasavvuf düşüncesindeki varlık ve bilgi anlayışı açısından inceleyen yayımları vardır. Evli ve üç çocuk babası olan Erdoğan, İngilizce ve Arapça bilmektedir.  

Image

omerfaruksoylev@iaa.org.tr

Doç. Dr. Ömer Faruk SÖYLEV
Yönetim Kurulu Üyesi

1973 Yılında Bursa’da doğdu. 1991 yılında Bursa İmam-Hatip Lisesinden 1997 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimi aldıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Psikolojisi alanında hazırladığı “Türkiye’de Dini Danışma ve Rehberlik: Alanları, İmkanları ve Yöntemleri” isimli tezi ile doktorasını tamamladı. İlk görevine 1996 yılında Bursa’da İmam- Hatip olarak başlayan Söylev, 2001 yılında Bursa’ya Vaiz olarak atandı. 2014 Yılında ise halen görev yaptığı Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. Fakültede; din psikolojisi, eğitim psikolojisi, çocuk ergen psikolojisi, rehberlik, eğitim bilimlerine giriş, yaşam boyu eğitim, yurtdışı din hizmetleri, kurumlarda din hizmetleri gibi dersler vermektedir. Manevi danışmanlık ve rehberlik, manevi bakım, dini iletişim alanlarında uzmanlığı bulunan Söylev evli ve 4 çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Image

eminyagci@iaa.org.tr

Dr. Mehmet Emin YAĞCI
Yönetim Kurulu Üyesi

1960 yılında Bilecik’te doğdu. 1982 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. 32 yıl İmam Hatip Liselerinde öğretmen olarak çalıştı. 2014 yılında Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı dalına öğretim görevlisi olarak atandı. 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi dalında yüksek lisansını tamamladı. Evli ve üç çocuk babası olan Yağcı, Arapça bilmektedir.