Uluslararası Kurullar

ULUSLARARASI AKREDİTASYON KURULU (IAC)

Image

dralansari@iaa.org.tr

Dr. Ibrahim Abdullah Alansari
IAC Başkanı

(Katar Üniversitesi Şeriat Fakültesi Dekanı)

Image

drabdulrazzak@iaa.org.tr

Dr. Abdulrezzak Drash
IAC Üyesi

(Kütahya Dumlupınar  Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Dr. Öğr. Gör. Abdulrazzak Hasan DRASH
1979 Yılında Halep'te doğdu. 1997 yılında es-Sâneviyye'tü-Şeriyye İmam-Hatip Lisesinden, 2001 yılında Dımaşk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında Dımaşk Üniversitesi Hadis alanında Yüksek Lisans eğitimi aldıktan sonra Traplus Üniversitesi Hadis alanında hazırladığı “Siyasi ve İtikat farklılıklarının hadis ilimlerine etkisi” isimli tezi ile doktorasını tamamladı. 2018 yılında halen görev yaptığı Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine Öğretim Görevlisi olarak atandı. Fakültede; Arapça ve Hadis dersleri vermektedir. Draş evli ve 3 çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Ahmet Türkan
IAC Üyesi

(İAA Yönetim Kurulu Üyesi- Yönetim Kurulu Temsilcisi)

1976 yılında Düzce'de doğdu. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Dinler Tarihi bilim dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. 2003 yılında yüksek lisansını, 2011 yılında ise doktorasını verdi. Bir süre liselerde öğretmenlik yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyonda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri kitaplarını hazırladı. Komisyondaki diğer yazarlarla birlikte yirmiyi aşkın kitap yazdı. Osmanlı Dönemi Hıristiyanları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Ahmet Türkan, Osmanlı Arşivi belgeleri merkezli pek çok kitap ve makale kaleme aldı. 2013 yılında Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. 2018 yılında doçent oldu. Aynı zamanda Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı ve dekan yardımcısı olarak görev yaptı. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dinler Tarihi öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İAA'nın yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Yüksek Öğretim Kalite Kurulu değerlendiricisidir. Dört çocuk babası olan Türkan, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Image

g.benhusein@iaa.org.tr

Prof. Dr. Ghazalla M. Benhusein
IAC Üyesi

(Libya Tripoli Üniversitesi)

1968 yılında Trablus'ta doğdu, 1992 yılında Trablus Üniversitesi'nden Eczacılık Lisans, 1994 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ankara, 2007 yılında Newcastle/ İngiltere Üniversitesi'nde doktora yaptı. 1997 yılında Trablus Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak atandı ve 2018 yılında profesörlük derecesine ulaşana kadar terfi etti. 2016 yılında Farmakloji Anabilim Dalı Başkanlığı na, 2015 yılında lisansüstü çalışmalar koordinatörü, 2016 yılında Trablus Üniversitesi'nde ise Türk dosyasından sorumlu olarak atandı. Libya Türkiye Mezunlar Derneği'nin kurucusu ve başkanı ve aynı zamanda Trablus yüksek öğretim kurumlarının öğretim üyelerinin koordinasyonunun kurucusu ve icra direktörüdür. Libya Farmasötik Bilimler Derneği, Avrupa Toksikoloji Derneği, Avrupa Hücresel Genetik Derneği bilimsel toplulukların üyesidir. Üniversite öğretiminin etkinliği, sağlık ve eğitim kurumları için kalite yönetimi kontrol sistemi, üniversitenin verimliliğini artırma, stratejik planlama diploması, değerlendirme ve ölçme gibi kalite derslerinde eğitim kursuna katılmak  ilgi alanlarındandır. Arapça, İngilizce ve Türkçe dillerini bile Prof. Dr. Ghazalla Benhusein,  uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış uzmanlık alanında birçok bilimsel makaleye  ve kitap bölümlerine sahiptir.

cxzcxzcxzc

halisaydemir@iaa.org.tr

Prof. Dr. Halis Aydemir
IAC Üyesi

(İAA Başkanı - Yönetim Kurulu Temsilcisi)

1974 yılında Erzurum’da doğdu. 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis dalında yüksek lisansını, 2004 senesinde doktorasını verdi. 2008 yılında Doçent olan Aydemir, 2014 yılında Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalına profesör olarak atandı. 2015-2020 yılları arasında DPÜ İslami İlimler Fakültesinin Dekanlığını yürüttü. Bu süre zarfında Rektör Yardımcılığı görevini de ifa etti. 5 Ekim 2020 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği görevine başladı.
İlmi çalışmalarını; olasılık merkezli rivâyet sistemi analizleri, şarkiyatçılık, Kur’ân-ı Kerim araştırmaları ve tahkik konularında sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan Aydemir, Hafız olup, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Image

maimuna@iaa.org.tr

Dr. Meimoona Bint Darwish
IAC Üyesi

(Umman Sultan Kabus Üniversitesi)

Image

malmusleh@iaa.org.tr

Dr. Mohamed Abubakr Al-Musleh
IAC Üyesi

(Katar Üniversitesi Şeriat Fakültesi Dekan Yardımcısı)

Image

m.algriw@iaa.org.tr

Dr. Mohamed A. Al-Griw
IAC Üyesi

(Libya Tripoli Üniversitesi)

Image

mohadbanisalameh@iaa.org.tr

Prof. Dr. Mohammad K. M. Bani Salame
IAC Üyesi

(Ürdün Üniversitesi)

Image

syairozidimyathi@iaa.org.tr

Dr. Mohammad Syairozi Dimyathi
IAC Üyesi

(Endonezya)

Image

mbadri@ iaa.org.tr

Dr. Mokhtar Badri
IAC Üyesi

(Katar Üniversitesi Şeriat Fakültesi Kalite Koordinatörü)

Image

baharcelik@iaa.org.tr

Dr. Bahar Çelik
IAC Üyesi

(Kütahya Sağlık Bilimleri  Üniversitesi Kalite Koordinatörü)

1982 yılında Tunceli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. Lisans eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. 2005 yılında Yüksek lisans eğitimini " Mağaza Atmosferinin Hedonik Tüketim ile İlişkisi: Sera Kütahya Alışveriş Merkezi’nde Bir Uygulama " isimli teziyle tamamladı. 2019 yılında "Tüketici Tercihlerinin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmini: Perakende Sektöründe Bir Uygulama" başlıklı doktora tezini tamamlayarak doktor unvanını aldı. 2004-2009 yılları arasında özel sektörde Dış Ticaret Uzmanı olarak çalıştı. 2009-2020 yılları arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalıştı. Bu süre zarfında ders verme görevinin yanında Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde Erasmus+, Mevlana ve Farabi Koordinatörlüklerini yürüttü. Üç yıl boyunca Kalite Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2020 yılından bu yana Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Ayrıca Rektör Danışmanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. Bahar Çelik, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) değerlendiricisi, EOQ (European Organization for Quality) Kalite Aday Baş Tetkikçisi, İAA Eğitim Komisyonu üyesi, İAA Mentörü ve İAA Uluslararası Akreditasyon Kurulu (IAC) sekreteridir.

Image

nmbanna@iaa.org.tr

Prof. Dr. Nama al-Banna
IAC Üyesi

(Katar Üniversitesi Şeriat Fakültesi)

Image

rifatturkel@iaa.org.tr

Prof. Dr. Rifat Türkel
IAC Üyesi

(İAA Yönetim Kurulu Üyesi- Yönetim Kurulu Temsilcisi)

1976 Yılında Kütahya Gediz’de doğdu. İlkokulu Eski Gediz’de, lise eğitimini Kütahya İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamlayan Rifat Türkel, yüksek lisans eğitimini “İnanç Esasları Açısından Alevilik-Nusayrîlik Mukayesesi” isimli teziyle tamamladı. “Vehhâbilik ve Arka Planı” başlıklı doktora tezi ile doktor unvanını aldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen ve idareci olarak görev yapan Türkel, 2013 yılı itibariyle Dumlupınar Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşunda aktif olarak görev alarak iki dönem (6 yıl) boyunca Merkezin müdürlüğünü yaptı. Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı ve dekan yardımcısı görevlerinde bulunan Rifat Türkel halen Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilimdalı başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) değerlendiricisi, İAA kurucu ve yönetim kurulu üyesi, İAA uluslararası eğiticisi ve değerlendiricisi, İAA mentörü ve İAA Uluslararası Akreditasyon Kurulu (IAC) üyesidir.  2014-2020 yılları arasında İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD) baş editörü olarak görev yapan Türkel, halen e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisinin editörüdür. İtikadî islam mezhepleri, çağdaş islam akımları, alevilik  gibi konularda çalışmalarına devam eden Rifat Türkel evli ve bir çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Image

inawan@iaa.org.tr

Prof. Dr. Wan Kamal Mujani
IAC Üyesi

(Malezya)