Stratejik Hedefler

  1. Öğrenci merkezli, yeterlilik temelli ve çıktı odaklı bir öğrenme ve öğretme yaklaşımını yaygınlaştırmak
  2. Akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yaygınlaştırmak
  3. Toplumsal katkı faaliyetlerinin sahip olunan hedef ve strateji doğrultusunda yerel, bölgesel ve ulusal dini ihtiyaç ve taleplerle uyumlu bir şekilde yürütmelisini sağlamak
  4. Akreditasyon sürecini uluslararası bir boyuta taşımak ve yaygınlaştırmak
  5. Yönetişim süreçleri ile sürekli iyileştirme çalışmalarının geniş paydaş katılımıyla gerçekleştirmesini sağlamak