Katar Üniversitesi Şeriat ve İslami İlimler Fakültesinde Akreditasyon Bilgilendirmesinin İkincisi Gerçekleştirildi

iaa

Katar Üniversitesi Şeriat ve İslami İlimler Fakültesi’nde akreditasyon bilgilendirmesinin ikincisi 20.02.2021 tarihinde yapıldı. 1. hafta Kalite Güvence Sistemi-Yönetim Sistemi; 2. hafta Eğitim-Öğretim başlıkları hakkında yapılan bilgilendirme 3. hafta Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı başlıklarıyla devam edecek. Dekan Dr. İbrahim AlAnsari, Kalite Koordinatörü Dr. Muhtar Bedri ve fakülte öğretim üyelerinin katıldığı toplantılarda sunumlar İAA Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir tarafından yapıldı. Toplantılara İAA Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Rifat Türkel, Doç. Dr. Ahmet Türkan ve IAC Sekreteri Öğr. Gör. Muhammed Süheyb Süleyman da katıldı.