29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Akreditasyon Bilgilendirmesi Gerçekleştirildi

iaa

29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akreditasyon bilgilendirme toplantısı 10.02.2021 tarihinde gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Çelebi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yücel ve fakülte personelinin katıldığı bilgilendirme Prof. Dr. Halis Aydemir, Doç. Dr. Rifat Türkel, Doç. Dr. Ahmet Türkan ve Dr. Öğr. Üyesi Ümit Aktı’dan oluşan bilgilendirme takımı tarafından yapıldı. Bilgilendirmede akreditasyon süreçleri ve Rubrik Tabanlı Değerlendirme Sistemi hakkında bilgiler verildi, sorular cevaplandı.