Katar Üniversitesi Şeriat ve İslami İlimler Fakültesinde Akreditasyon Bilgilendirmesinin Birincisi Gerçekleştirildi

iaa

Katar Üniversitesi Şeriat ve İslami İlimler Fakültesi’nde akreditasyon bilgilendirmesi ilk toplantı ile 13.02.2021 tarihinde başladı. 1. hafta Kalite Güvence Sistemi-Yönetim Sistemi başlığı hakkında yapılan bilgilendirme 2. hafta Eğitim-Öğretim, 3. hafta Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı başlıklarıyla devam edecek. Dekan Dr. İbrahim AlAnsari, Kalite Koordinatörü Dr. Muhtar Bedri ve fakülte öğretim üyelerinin katıldığı toplantılarda sunumlar İAA Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir tarafından yapıldı. Toplantılara İAA Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Rifat Türkel, Doç. Dr. Ahmet Türkan ve bazı kurul üyeleri de katıldı.