Katar Üniversitesi Şeriat ve İslami İlimler Fakültesinde Akreditasyon Bilgilendirmesinin Üçüncüsü Gerçekleştirildi

iaa

Katar Üniversitesi Şeriat ve İslami İlimler Fakültesi’nde akreditasyon bilgilendirmesinin üçüncüsü 06.03.2021 tarihinde yapıldı.. 1. hafta Kalite Güvence Sistemi-Yönetim Sistemi; 2. hafta Eğitim-Öğretim başlıkları hakkında yapılan bilgilendirme 3. hafta Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı başlıklarıyla devam etti. Dekan Dr. İbrahim AlAnsari, Kalite Koordinatörü Dr. Muhtar Bedri ve fakülte öğretim üyelerinin katıldığı toplantılarda sunumlar İAA Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir tarafından yapıldı. Toplantılara İAA Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Rifat Türkel, Doç. Dr. Ahmet Türkan ve bazı IAC üyeleri de katıldı.