Katar Üniversitesi Şeriat ve İslami İlimler Fakültesinde Mentörlük Uygulaması Yapıldı

iaa

İAA tarafından Rubrik Tabanlı Değerlendirme Sistemini tanıtmak ve rehberlik yapmak amacıyla Katar Üniversitesi Şeriat ve İslami İlimler Fakültesinde Rubrik Tabanlı Değerlendirme Sistemi Mentörlük Uygulaması yapıldı. 24-26 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan mentörlük uygulaması, Takım Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, Doç. Dr. Ahmet Türkan ve Doç. Dr. Rifat Türkel’den oluşan mentör takımı tafından yapıldı. Rubrik alt ölçütleri hakkında bilgiler verildi.