Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Mentörlük Uygulaması Yapıldı

iaa

İAA tarafından Rubrik Tabanlı Değerlendirme Sistemini tanıtmak ve rehberlik yapmak amacıyla Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde (Türkistan-Kazakistan) Rubrik Tabanlı Değerlendirme Sistemi Mentörlük Uygulaması yapıldı. 16-18 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan mentörlük uygulaması, Takım Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, Doç. Dr. Rifat Türkel ve Dr. Öğr. Üyesi Ümit Aktı’dan oluşan mentör takımı tarafından yapıldı. Rubrik alt ölçütleri hakkında bilgiler verildi.

Mentör Takımı Üyelerinin Türkistan’a Ulaşması

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova İle Görüşme

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami Battal İle Görüşme

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yunus Söylet ile Görüşme

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dosay Kenjetay ve Öğretim Üyeleri İle Görüşme

Üniversite Üst Yönetiminin İlahiyat Akreditasyon Süreçleri İle İlgili Bilgilendirilmesi

İlahiyat Fakültesi Akademik Kadrosu İle Akreditasyon Toplantısı

Üniversitenin Gezilmesi

Fakültenin Ziyaret Edilmesi

İAA Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir’in Öğrencilere Hitabı