İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Kurum Akreditasyona Hazırlık Bilgilendirmesi Yapıldı

iaa

Akreditasyon öncesi bilgilendirme talebinde bulunan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde “Eğitimde Akreditasyon Süreci, Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Esasları, İAA Ölçütleri” konusunu içeren Kurum Akreditasyona Hazırlık Bilgilendirme Toplantısı bilgilendirme takım üyeleri Prof. Dr. Halis AYDEMİR, Doç. Dr. Ahmet TÜRKAN ve Dr.Öğr. Üyesi Ümit AKTI tarafından 05.12.2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.