Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Kurum Akreditasyona Hazırlık Bilgilendirmesi Yapıldı

iaa

Akreditasyon öncesi bilgilendirme talebinde bulunan Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde “Eğitimde Akreditasyon Süreci, Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Esasları, İAA ölçütleri” konusunu içeren Kurum Akreditasyona Hazırlık Bilgilendirme Toplantısı Bilgilendirme takım üyeleri Prof. Dr. Halis AYDEMİR ve Doç. Dr. Rifat TÜRKEL tarafından 06.11.2019 tarihinde Erzurum’da gerçekleştirildi.