Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2019 İAA İzlemesi Gerçekleştirildi

iaa

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından İAA izleme yetkilisi olarak görevlendirilen YÖKAK Üyesi Prof. Dr. Sina Ercan, İAA Merkezine 24.01.2020 tarihinde saha ziyaretinde bulundu. İAA Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Rifat Türkel, Dr. Öğr. Üyesi Ümit Aktı’nın hazır bulunduğu ziyaret toplantısında  İAA faaliyetleri, işleyişi vs. konular ele alındı.