İlahiyat Akreditasyon Ajansı Derneğinin İkinci Olağan Genel Kurulu Yapıldı

iaa

İlahiyat Akreditasyon Ajansı Derneğinin ikinci genel kurulu 19.02.2022 Cumartesi günü saat 19:00’da pandemi koşulları sebebiyle 21.10.2021 ve 31635 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak Dernekler Yönetmeliğine eklenen, Madde 15/A “Kanunun ek 2. maddesi uyarınca dernekler, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapabilirler” maddesi uyarınca Zoom programı üzerinden yapıldı. Toplantı sonrası yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçim yapıldı.

Dernek Yönetim Kurulu Asil Üyeler

  1. Prof. Dr. Halis Aydemir
  2. Doç. Dr. Rifat Türkel
  3. Doç. Dr. Ahmet Türkan
  4. Dr. Öğr. Üyesi Ümit Aktı
  5. Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Söylev
  6. Dr. Öğr. Üyesi Selami Erdoğan
  7.  Dr. Mehmet Emin Yağcı

Dernek Denetim Kurulu Asil Üyeler

  1. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kelebek
  2. Dr. Öğr. Üyesi Semra Güler
  3. Zeynep Ergin