Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile Çevrimiçi Ortamda Kurum Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

iaa

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile çevrimiçi ortamda akreditasyon bilgilendirme toplantısı yapıldı. Takım başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Türkan’ın yaptığı Prof. Dr. Rifat Türkel ve Dr. Öğr. Üyesi Ümit Aktı’nın üyesi olduğu bilgilendirme takımı akreditasyon bilgilendirmesini 04.10.2023 tarihinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirdi.