Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile Çevrimiçi Ortamda Kurum Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

iaa