İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile Çevrimiçi Ortamda “Kurum Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı” Yapıldı

iaa