Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal Akreditasyon Saha Ziyareti Gerçekleştirildi

iaa