Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Mentörlük Uygulaması Yapıldı

iaa