İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Uluslararası Akreditasyon Belgesi Törenle Verildi

iaa

İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) tarafından İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesine Uluslararası Akreditasyon Belgeleri Takdim Töreninde  verildi.

İÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen törene; İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Dekan Yardımcıları, İAA Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, IAC Başkanı Dr. İbrahim AlEnsari, İAA Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Rifat Türkel, Doç. Dr. Ahmet Türkan, İAA IAC üyeleri Prof. Dr. Ghazalla Ben Husein, Dr. Mokhtar Badri, İAA IAC Sekreteri Dr. Bahar Çelik online olarak ve akademisyenler katıldı.

“Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al”

İlk olarak açılış konuşmasını yapmak üzere Prof. Dr. Ramazan Muslu kürsüye davet edildi. Konuşmasına İÜ İlahiyat Fakültesi’nin örgün Türkçe ve İngilizce programlarıyla Uluslararası Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanarak Türkiye’de yüksek din öğretimi alanında akreditasyon alan ikinci fakülte olduğunu vurgulayarak başlayan Prof. Dr. Muslu, İÜ İlahiyat Fakültesi olarak 2020 yılında İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın teşvik ve talimatları sonrası akreditasyon çalışmalarının başladığını belirtti.

Prof. Dr. Muslu; “Fakültemiz, kuruluşundan bu yana daima iyi olmayı hedeflediğini ve dünyanın değişim ve gelişim dinamiklerini takip ettiğini bu belge aracılığıyla bir kez daha ispatlamıştır” sözleriyle uluslararası düzeyde akreditasyon belgesine sahip olmanın, İÜ İlahiyat Fakültesi’ni hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha etkin bir şekilde tanıtacağını ve öğrenci tercihlerini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Akreditasyon belgesine sahip olma süreçlerini “Kalite yolculuğumuzda Uluslararası Akreditasyon Ajansı ve rubrik sistemi üzerinden değerlendirilme, fakültemize “planla, uygula, kontrol et, önlem al” aşamalarını gösteren sistemli bir döngüyü göstermiştir” cümleleriyle anlatan Prof. Dr. Muslu, bu sürecin iş birliğine açık ve yönetişim içinde gerçekleştirme stratejisi kazandırdığını da ifade etti. “Kalitenin topyekûn bir anlayış olduğunu içselleştiren İÜ İlahiyat Fakültesi’nin, kalite serüvenine iç, dış ve uluslararası paydaşlarıyla etkileşim halinde, saydam, hesap verebilir ve uyum içinde hız kesmeden bundan sonra da devam edeceğine olan inancımız tamdır” sözlerinin ardından önümüzdeki süreçte İlahiyat Lisans (Arapça) programının uluslararası akreditasyonu için başvuruda bulunmasının planlandığını vurgulayarak konuşmasını noktaladı.

“Akreditasyon Özgüvenin Dışa Yansımasıdır”

İkinci konuşmacı olarak kürsüye çıkan İÜ Rektörü Prof. Dr. Ak, İÜ’nün yaptığı her işi yüksek hedefle, yüksek idealle ve o alandaki potansiyelini olabilecek en üst düzeyde tatbikata koymayı kendine hedef seçtiğini ifade ederek konuşmasına başladı. İÜ’nün akreditasyon çalışmalarını çok önemsediğini, Türkiye’de lisans programları düzeyinde akreditasyon oranı %14 iken İÜ’de %40’a çıkartarak iyi bir mesafe kat ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Ak, “Akreditasyon, özgüvenin dışa yansımasıdır. Mesleki olarak irtibat içerisinde olsak bile kendi kurumumuz mensubu olmayan bir gruba gelin bizim ne yaptığımıza bir karar verin demiş oluyoruz. Bu başlı başına bir özgüven olduğunu gösterir” dedi. Bu davetten gelecek cevaba hazırlıklı olmak için çalıştıklarını, iyilik ve güzelleştirme hareketinin sürekliliğini gösterecek bir disiplin içerisinde olduklarını belirten Prof. Dr. Ak, şimdiki hedeflerinin Arapça (İngilizce) Lisans Programı’nın akreditasyon almasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Lisans düzeyinde erişilen disiplinin belirlenmiş somut bir çerçevede yürütülmesi geleneğinin lisansüstü eğitimi de nitelikli hale getiren bir davranış olduğunu belirterek “İlahiyat Fakültesi geniş akademik kadrosunun sunduğu imkanlarla sadece temel bilimlerde değil alt branşlarla da yüksek lisanslar yapan özellikle İslam Tetkikleri Enstitüsü ile olan işbirliği dolayısıyla da diğer yakın dalları da destekleyen disiplinler arası yüksek lisans programlarına da katkı sunan dolayısıyla üniversitemizin lisansüstü eğitimdeki güçlü dayanak noktalarından birisi olan kurumumuzu konuşuyoruz” cümlelerini kuran Prof. Dr. Ak, bugün alınan akreditasyon belgesinin lisansüstü programlara rehberlik edeceğini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

“Övündüğümüz Bir İş Birliği Oldu”

Ardından Uluslararası Akreditasyon Heyeti Başkanı Dr. İbrahim Abdullah El-Ensari konuşmasını gerçekleştirdi. Bu başarının kalite ölçütlerinin uygulanmasıyla gerçekleştiğini, bu bilinci yerleştirmek için İlahiyat Fakültesi’nin bir kurumsal kültürü kabullenmek, sağlamlaştırmak noktasında hareket ettiğini bunun da derin bir köklülüğe ve bilinçli çağdaşlığa işaret ettiğini söyleyen Dr. İbrahim Abdullah El-Ensari çağdaşlık açısından bakıldığında bu akreditenin harcanan bir çaba sonucu ortaya çıktığını; “Çağdaş uygulamalara uygun tatbiklerle hakikaten sözler yapılanları doğruladı” sözleriyle kalite kültürünün yaygınlaştığını ve bunun çağdaş bir anlayış olduğunu ifade etti. İÜ’nün sembolize ettikleri sadece Doğu Batı kültürü değil uluslararası bütün bir dünya kültürü için önemli bir değer taşımakta olduğunu ifade eden Dr. İbrahim Abdullah El-Ensari “Bu iş birliği bizim övündüğümüz bir iş birliği oldu” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

“Hedefimiz Etkileştikçe Güzel Uygulamaların Çoğalması”

Son konuşmacı olarak sahneye Uluslararası Akreditasyon Ajansı Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir davet edildi. Konuşmasına akreditasyonun ticari bir faaliyet olmadığını, dolayısıyla dikeydeki denetimlerden sonuç alınmadığı ve yatay denetimlerin daha samimi denetimler olduğu için yatay denetimi tercih ettiklerini belirterek başlayan Prof. Dr. Aydemir, “Yataydaki etkileşim için üç temel mecramız var birincisi eğitim alanında kalite yükseltmek, ikincisi araştırma alanında kalite yükseltmek üçüncüsü ise toplumsal katkı alanında kalite yükseltmek” sözleriyle yataydaki etkileşime verdikleri önemi vurguladı. Verdikleri bu beyanın ardından en önemli stratejik amaçlarının uluslararası çatı örgütü haline geldikten sonra İslam ilahiyatı hususunda yüksek öğretimde etkileşim sağlamak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydemir, kalite başlığı altında bir araya geldiklerini fakat bu süreçte birbirleriyle temasının arttığını, araştırmalarının inceleme fırsatı bulduğunu ve iş tutuşlarını gördükçe sadece kalite başlığı anlamında bir gelişme değil etkileşime de büyük katkısı olduğunu “Hedefimiz, etkileştikçe güzel uygulamaların çoğalması” cümleleriyle dile getirdi.

Kalite sürecinde hiçbir zaman irtibatın kesilmediğini, her defasında üretilenin bir sonrakinde daha iyisinin üretilme çabası içinde olduklarını belirterek akreditasyon tescillerinin süreli verilmesinden bahseden Prof. Dr. Aydemir “Kalitenin temel prensibi sürekli iyileşmektir” cümlelerinin ardından akreditasyon tescillerinin yenilenme sürecini ve bu sürecin getirdiği etkileşimden bahsederek konuşmasını sonlandırdı.
Açılış konuşmalarının ardından belge takdim töreni gerçekleştirildi.