Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal Akreditasyon Saha Ziyareti Gerçekleştirildi

iaa

Ulusal akreditasyon kapsamında 29 Üniversitesi İlahiyat Fakültesi saha ziyareti 28 Ekim-01 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 18 Kasım 2022 Cumartesi günü Bartın’a ulaşan ulusal değerlendirme takımı çalışmalarına takım içi çalışma ile başladı. 28 Ekim – 01 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen saha ziyareti çerçevesinde başta Üniversite Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erol Kırdar olmak üzere kurumun üst yönetimi ile görüşmeler yapılmıştır. 30 ve 31 Ekim tarihlerinde Kalite ve Akreditasyon Kurulu, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle yüz yüze görüşmeler yapılmış, ayrıca akademik ve idârî personel ile Fakültenin dış paydaşları ve mezunlarıyla da görüşülmüştür. Fakültenin farklı düzeylerde olan öğrencileriyle de iki ayrı görüşme gerçekleştirilmiştir. Fakültenin çeşitli bölümlerinin de gezildiği ziyaret, 1 Kasım’da Çıkış Bildirisinin okunmasıyla sona erdi.

Ulusal Değerlendirme Takımı:

Prof. Dr. Hidayet Aydar (Takım Başkanı – İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin İbrahim Yeğin (Ulusal Değerlendirici – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdulvahap Özsoy (Ulusal Değerlendirici – Erzurum Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. İshak Tekin (Ulusal Değerlendirici – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Osman Alpaslan (Ulusal Değerlendirici – Diyanet Akademi)
Büşra Taşkan (Ulusal Öğrenci Değerlendirici – Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Doktora Öğrencisi)