29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ulusal Akreditasyon Saha Ziyareti Gerçekleştirildi

iaa

Ulusal akreditasyon kapsamında 29 Üniversitesi İlahiyat Fakültesi saha ziyareti 14-18 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 14 Ekim 2022 Cumartesi günü İstanbul’a ulaşan ulusal değerlendirme takımı çalışmalarına takım içi çalışma ile başladı. 16 Ekim 2023 Pazartesi günü ilk önce 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yücel’i ziyaretle başlayan süreç, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu’nun değerlendirme takımını kabulüyle devam etti. Ardından Kalite ve Akreditasyon Kurulu, Fakülte ve Yönetim Kurulu üyeleri, birinci grup akademik personel,  birinci grup öğrenci (Normal öğretim öğrencileri) ve dış paydaşlarla sırasıyla görüşüldü ve fakülte binası gezildi. 17 Ekim 2023 Salı günü ikinci grup akademik personel, ikinci grup öğrenciler, mezunlar, idari personel ve kalite komisyonuyla toplantılar yapıldı, öğrenci yurları gezildi. 18 Ekim 2023 Çarşamba günü Fakülte yönetimine değerlendirme takım başkanı Prof. Dr. Rifat Türkel tarafından Çıkış Bildiriminin sözlü olarak açıklanmasının ardından saha ziyareti sona erdi.

Ulusal Değerlendirme Takımı:
Prof. Dr. Rifat Türkel (Takım Başkanı – Dumlupınar Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail Bulut (Ulusal Değerlendirici – Hitit Üniversitesi)
Doç. Dr. Kamil Çoştu (Ulusal Değerlendirici – Bartın Üniversitesi)
Doç. Dr. Zeynep Kaya (Ulusal Değerlendirici – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Yağcı (Ulusal Değerlendirici – Dumlupınar Üniversitesi)
Yusuf Kaya (Ulusal Öğrenci Değerlendirici – Ankara Yıldırım Bayezit Üniversitesi)

29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu İle Görüşme

29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yücel İle Görüşme

Fakülte Kalite Komisyonu İle Görüşme

Fakülte Yönetim ve Fakülte Kurulu İle Görüşme

Odak Grup Görüşmesi-Birinci Grup Akademik Personel İle Görüşme

Odak Grup Görüşmesi-Birinci Grup Öğrenci İle Görüşme

Odak Grup Görüşmesi-Fakülte Ulusal Danışma Kurulu İle Görüşme

Fakülte Birimlerinin Gezilmesi

Fakülte Üst Yönetimi ile Akşam Yemeğinde Bir Araya Gelme

Odak Grup Görüşmesi-İkinci Grup Akademik Personel İle Görüşme

Odak Grup Görüşmesi-İkinci Grup Öğrenci İle Görüşme

Odak Grup Görüşmesi-Mezun Öğrenciler İle Görüşme

Odak Grup Görüşmesi-İdari Personel İle Görüşme

Kalite Komisyonu 2. Görüşme

Çıkış Görüşmesi

Takım İçi Çalışma

Diğer