29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ulusal Akreditasyon Ön Ziyareti Gerçekleştirildi

iaa

29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakültesi ulusal akreditasyon ön ziyareti gerçekleştirildi. Takım Başkanı Doç. Dr. Rifat Türkel, üyeler Prof. Dr. İsmail Bulut, Doç. Dr. Kamil Coştu, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Yağcı ve öğrenci üye Yusuf Kaya’dan oluşan ulusal değerlendirme takımının kendi arasındaki toplantıyla başlayan ön ziyaret programı, üst yönetim, kalite komisyonu, koordinatörlüğü, çalışma grupları toplantısı ile devam etti. Ardından Takım Başkanı Doç. Dr. Rifat Türkel ile Dekan Prof. Dr. Ahmet Yücel’in görüşmesinde saha ziyareti programına son şeklini vermeleri ile son buldu.

Değerlendirme Takımı-Fakülte Üst Yönetimi Görüşmesi

Değerlendirme Takımı-Kalite Komisyonu Görüşmesi

Takım Başkanı – Fakülte Dekanı Görüşmesi