İAA-Milli Eğitim Bakanlığı Paydaş Toplantısı Yapıldı

iaa

“İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri” hazırlanması konulu çalışmalarla ilgili olarak, paydaş kurum görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik ziyaretler kapsamında, İlahiyat Akreditasyon Ajansı Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Ahmet Türkan, Doç. Dr. Rifat Türkel, Dr. Öğretim Üyesi Ümit Aktı’dan oluşan heyet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şube Müdürü Uzman Hülya Yalçınkaya, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Kenan Demirtaş, Uzman Zeliha Karaağaç ve Uzman Hasan Özarslan’dan oluşan MEB heyeti ile paydaş toplantısı gerçekleştirildi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul’un koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda ölçütlerin taslak sürümü ve ilahiyat ve İslami ilimler programlarının fakültelerinden beklentiler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.