İAA-Diyanet İşleri Başkanlığı Paydaş Toplantısı Yapıldı

iaa

“İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri” hazırlanması konulu çalışmalarla ilgili olarak, paydaş kurum görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik ziyaretler kapsamında, İlahiyat Akreditasyon Ajansı Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Ahmet Türkan, Doç. Dr. Rifat Türkel, Dr. Öğretim Üyesi Ümit Aktı’dan oluşan heyet, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birim amirleri ve ilgili yetkililerin katılımıyla paydaş toplantısı gerçekleştirdi.11.12.2018 tarihinde gerçekleşen toplantıda ölçütlerin taslak sürümü ve ilahiyat ve İslami ilimler programlarının fakültelerinden beklentiler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.