İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile Çevrimiçi Ortamda “Kurum Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı” Yapıldı

iaa

Akreditasyon bilgilendirme ziyaretleri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile devam etti. Bu çerçevede 02 Mart 2022 tarihi saat 15:00’da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile çevrimiçi ortamda “Kurum Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı. İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  Sıddık KOrkmaz, dekan yardımcıları ve fakülte personelinin katıldığı bilgilendirme İAA Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Türkan, Doç. Dr. Rifat Türkel, Dr. Öğr. Üyesi Ümit Aktı’dan oluşan bilgilendirme takımı tarafından yapıldı.  Bilgilendirmede akreditasyon süreçleri ve Rubrik Tabanlı Değerlendirme Sistemi hakkında bilgiler verildi, sorular cevaplandı.