Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Akreditasyona Hazırlık Bilgilendirmesi yapıldı

iaa