İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi “Kurum Akreditasyona Hazırlık Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı

iaa