İAA-Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Paydaş Toplantısı Yapıldı

iaa

“İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri” hazırlanması konulu çalışmalarla ilgili olarak, paydaş kurum görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik ziyaretler kapsamında, İlahiyat Akreditasyon Ajansı Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Ahmet Türkan, Doç. Dr. Rifat Türkel, Dr. Öğretim Üyesi Ümit Aktı, Dr. Öğretim Üyesi Selami Erdoğan ve Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk Söylev’den oluşan heyet, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ile ayrı ayrı toplantılar 25.12.2018 tarihinde YÖKAK’ta gerçekleştirdi.

Toplantıda İlahiyat ve dengi fakültelerin lisans programlarına yönelik akreditasyon ölçütleri ele alındı. Bu kapsamda; lisans programlarının tasarımı, uygulanması, eğitim elemanı kadrosu, idari ve mali destekler, fiziki ve teknik altyapı, araştırma faaliyetleri, öğrenci hizmetleri, mezun yeterlilikleri, iç ve dış paydaşların geri bildirimleri, programa özgü özellikler ve kalite güvencesine yönelik uygulamalara dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.