Kalite Politikası

Tüm faaliyetlerinde mevzuata saygılı olmak

Sürekli iyileştirerek en iyiye ulaşmaya çalışmak

İzlenebilir, ölçülebilir, değerlendirilebilir ve sürdürülebilir sistemler kurmak

Eğitim ortamı ve koşullarının yeterliliklerini belirleyerek kalitesini yükseltmeye çalışmak

Bilgi ve deneyimleri konusunda paylaşımcı olmak

Faaliyet ve yapılanmasında katılımcılığı esas almak

Çevre bilinci ve duyarlılığını ilke edinmek

İş sağlığı ve güvenliğinden ödün vermemek

Bilgi gizliliği ve belge güvenliğine ehemmiyet vermek

Tüm personel ve katılımcılarımız İAA politikaları çerçevesinde, kalite ilkelerimizi tam olarak benimseyip kendi öz tedbirlerini alacak ve bu doğrultuda davranacaktır.